Příspěvky dle štítku'Inovace'

Metabolismus cholesterolu

Autor: admincz - Založení tématu: Čtvrtek, Říjen 6, 2016

V rámci předmětu Biochemie pro studenty 2. ročníku všeobecného lékařství byla prezentována přenáška s názvem: Metabolismus cholesterolu V rámci inovace výuky biochemie byla připravena přednáška zaměřená na metabolismus cholesterolu, jejímiž hlavní body byla syntéza a regulace syntézy cholesterolu, transport a degradace cholesterolu. Část přednášky byla zaměřena na lipoproteiny a jejich roli v metabolismu cholesterolu s důrazem na funkci jednotlivých lipoproteinů, […]

Přehled metabolismu lipidů a lipoproteinů

Autor: admincz - Založení tématu: Čtvrtek, Září 22, 2016

V rámci předmětu Biochemie pro studenty 2. ročníku všeobecného lékařství byla prezentována inovovaná přenáška s názvem: Přehled metabolismu lipidů a lipoproteinů Obsahem přednášky byl rámcový přehled metabolismu lipidů, trávení, absorpce a transport lipidů v organismu. Hlavní důraz byl kladen na objasnění struktury, fyziologické funkce a metabolismu lipoproteinů a zdůraznění jejich diagnostického významu. Nově byla přednáška doplněna o: Osud […]

Dutina ústní – Slinné biomarkery

Autor: admincz - Založení tématu: Úterý, Duben 26, 2016

V rámci předmětu Biochemie pro studenty 2.ročníku zubního lékařství byla prezentována nová přednáška  s názvem: Dutina ústní – Slinné biomarkery Téma přednášky bylo nově zařazeno do výuky s cílem inovovat náplň tohoto předmětu v souladu s moderními trendy oboru. Studentům byla prezentována přednáška s využitím projekční techniky. Kromě aktuálních informací získaných odborné literatury byly do přednášky zařazeny i konkrétní výsledky získané […]

Přehled patobiochemie sacharidů

Autor: admincz - Založení tématu: Úterý, Duben 26, 2016

V rámci předmětu biochemie pro studenty 2. ročníku oboru všeobecné lékařství byla přednesena přednáška s názvem: Přehled patobiochemie sacharidů Náplní přednášky byly poruchy digesce a absorpce sacharidů, pak poruchy metabolizmu glukózy (hypoglykémie, hyperglykémie, komplikace diabetu mellitu, akutní – komata, chronické – zejm. angiopatie a neuropatie), poruchy metabolizmu fruktózy, dále galaktózy a konečně glykogenu. Přednáška byla […]

Struktura a funkce hemoglobinu a imunoglobinu

Autor: admincz - Založení tématu: Úterý, Únor 23, 2016

V rámci předmětu Biochemie pro studenty 1. ročníku všeobecného lékařství byla prezentována přenáška  s názvem: Struktura a funkce hemoglobinu a imunoglobinu Do přednášky byly zařazeny dvě skupiny fyziologicky významných bílkovin – imunoglobuliny a hemoproteiny. Cílem bylo objasnit vztah mezi strukturou, jejími změnami a fyziologickou funkcí těchto proteinů.  Nově byla přednášky doplněna o: Vysvětlení mechanismů působení imunoglobulinů –  […]

Práce s odbornou literaturou a databázemi

Autor: admincz - Založení tématu: Úterý, Únor 16, 2016

V rámci předmětu Biochemie pro studenty 2.ročníku zubního lékařství byl prezentován inovovaný seminář  s názvem: Práce s odbornou literaturou a databázemi V rámci praktických cvičení předmětu Biochemie bylo zařazeno do výuky téma s inovovanou náplní, zabývající se prací s odbornou literaturou a využitím medicínských databází. Cvičení bylo zásadně inovováno s cílem: a) zlepšit orientaci studentů v odborných medicínských publikacích a b) naučit studenty […]

Bílkoviny, struktura, funkce

Autor: admincz - Založení tématu: Úterý, Únor 16, 2016

V rámci předmětu Biochemie pro studenty 1. ročníku všeobecného lékařství byla prezentována přenáška  s názvem: Bílkoviny Studenti byly seznámeni s hlavními funkcemi bílkovin v organismu, jejich strukturou a vztahem mezi změnami struktury bílkovin a patologickými procesy v organismu. Nově byla do přednášky zařazena témata: Konformační choroby – choroby, jejichž podstatou jsou změny prostorového uspořádání bílkovin; Bílkoviny krevní plasmy – využití […]

Funkční zkoušky ledvin

Autor: admincz - Založení tématu: Pondělí, Říjen 26, 2015

V rámci předmětu Klinická biochemie pro studenty FZV byl prezentován inovovaný seminář s názvem: Funkční zkoušky ledvin Seminář byl rozdělen na 6 úseků. Inovace spočívala v zařazení konkrétních reálných modelových situací 1.-4. a dále v rozboru situace včetně hodnocení výsledků. Do dat o vyšetřovacích metodách byly zařazeny současné moderní metody pro analýzu moče a sedimentu. Miniesej umožní posluchačům cílové […]

Parenterální výživa

Autor: admincz - Založení tématu: Pondělí, Říjen 12, 2015

V rámci předmětu Klinická biochemie pro studenty FZV byla prezentována inovovaná přednáška s názvem: Parenterální výživa – teoretické podklady z lékařské chemie, biochemie a klinické biochemie, sestavení rozpisu parenterální výživy, technické zajištění při podání parenterální výživy. Modelová situace: pacient o daných antropometrických parametrech, rozpis parenterální výživy a výsledky biochemických kontrol efektu podané parenterální výživy“. Přednáška dělena na 5 […]

Diabetes mellitus v těhotenství: selfmonitoring – modelové situace

Autor: admincz - Založení tématu: Středa, Září 30, 2015

V rámci předmětu Klinická biochemie pro studenty FZV byla prezentována inovovaná přednáška s názvem: Diabetes mellitus v těhotenství: selfmonitoring – modelové situace Inovace spočívala v zařazení detailních postupů u laboratorních metod a selfmonitoringu při péči o diabetickou ženu v těhotenství. Základní metabolická data z biochemie glukozy byla představována dataprojektorem, dále pak bylo postupně pokračováno ve výkladu patobiochemie diabetu mellitus. Důležité aspekty […]

Kandidátní geny pro aterosklerózu – potencionální diagnostické využití

Autor: admincz - Založení tématu: Pátek, Duben 10, 2015

V rámci předmětu Metody molekulární biologie v laboratorní diagnostice (3.roč., všeo) byla prezentována přednáška s názvem: Kandidátní geny pro aterosklerózu která byla oproti minulému roku inovována. Změna spočívala ve formální úpravě ppt prezentace (zařazení nových obrázků, tabulek a schémat) a v uvedení příkladů využití genetických testů v klinické praxi. Byla také prezentována krátká klinická studie, […]

Metabolismus polynenasycených mastných kyselin, Eikosanoidy

Autor: admincz - Založení tématu: Úterý, Září 30, 2014

V rámci předmětu Biochemie pro studenty 2.  roč. všeobecného lékařství byla prezentována inovovaná přednáška s názvem: Metabolismus polynenasycených mastných kyselin, Eikosanoidy Inovace byla zaměřena na nejnovější výsledky popisující  roli polynenasycených mastných kyselin (PUFA) při prevenci některých civilizačních onemocnění (např. makulární degenerace, zánětlivá onemocnění GIT a pohybového aparátu) a negativní roli trans– polynenasycených mastných kyselin. Bylo srovnáváno […]

Metabolismus tetrapyrrolů

Autor: admincz - Založení tématu: Středa, Duben 17, 2013

V rámci předmětu Biochemie pro studenty 2. ročníku všeobecného lékařství byla přednesena přenáška s názvem: Metabolismus tetrapyrrolů Náplní přednášky byla struktura tetrapyrrolů, jejich metabolismus a funkce v organismu. Hlavním cílem bylo seznámit studenty s procesy biosyntézy a degradace hemu a důsledky poruch těchto procesů. Závěr přednášky byl věnován problematice hyperbilirubinémií a objasnění významu bilirubinu pro […]

Praxe forenzní DNA analýzy

Autor: admincz - Založení tématu: Úterý, Duben 17, 2012

V rámci předmětu Biochemie pro studenty 2. ročníku všeobecného lékařství byla přednesena inovovaná přenáška s názvem: Praxe forenzní DNA analýzy V rámci inovace předmětu biochemie byla zpracována odborná literatura o state-of-the-art forenzní DNA analýzy u nás a ve světě do formy přednášky v ppt formátu. Přednáška byla odpřednášena jejím autorem a následovaly odpovědi na otázky […]

Diagnostická péče o ženu

Autor: admincz - Založení tématu: Čtvrtek, Duben 12, 2012

V rámci předmětu Metody molekulární biologie v laboratorní diagnostice (3.roč., všeo) byla prezentována inovovaná přednáška s názvem: Diagnostická péče o ženu V rámci předmětu Metody molekulární biologie v laboratorní diagnostice byla prezentována inovovaná přednáška s názvem Diagnostická péče o ženu – T, gondii, CMV, PB19, HPV. Hlavním cílem bylo seznámit cílovou skupinu s problematikou kongenitálních infekcí, zejména pak s kongenitální toxoplazmózou: životním […]

Inovace ve výuce

Autor: admincz - Založení tématu: Středa, Duben 11, 2012

Byly doplněny informace o inovovaných přednáškách, praktických cvičeních i seminářích.

Curse of the advanced glycation endproducts: Role in diabetic complications.

Autor: admincz - Založení tématu: Úterý, Březen 20, 2012

Pro studenty 2. ročníku všeobecného lékařství byla prezentována přednáška s názvem: Curse of the advanced glycation endproducts: Role in diabetic complications. Dr. Ahmed Nessar

Vyšetřování infekcí herpetickými viry metodami molekulární biologie

Autor: admincz - Založení tématu: Neděle, Červenec 10, 2011

V rámci předmětu Metody molekulární biologie v laboratorní diagnostice (3. roč., všeo) byla prezentována inovovaná přednáška s názvem: Vyšetřování infekcí herpetickými viry metodami molekulární biologie Inovace spočívala v přiblížení přednášeného tématu směrem ke klinické praxi, zvláště pak zaměřením laboratorní diagnostiky na pacienty s imunodeficitem nejrůznějšího původu a komplexním kritickým pohledem na dané téma. Ve druhé části bylo předneseno sdělení […]

High-resolution large-scale recording of neuronal activity by a multi-transistor-array

Autor: admincz - Založení tématu: Neděle, Červenec 10, 2011

Pro studenty 2. roč. všeobecného lékařství byla prezentována přednáška s názvem: High-resolution large-scale recording of neuronal activity by a multi-transistor-array Prof. Stefano Vassanelli

Patobiochemie metabolismu kalia

Autor: admincz - Založení tématu: Neděle, Červenec 10, 2011

V rámci předmětu Biochemie pro studenty 2. roč. všeobecného lékařství byla prezentována inovovaná přednáška s názvem: Patobiochemie metabolismu kalia Inovace spočívala v důsledné návaznosti a významu základních biochemických poznatků (regulace aldosteronem, určení tetanického koeficientu, preanalytika odběrů materiálů aj.) na základní procedury, které posluchače čekají při řešení diagnostiky a léčbě hypokalemií a hyperkalemií. Základní metabolická data z metabolismu kalia […]