Příspěvky z kategorie 'Inovov. prak. cvičení'

Fotometrické stanovení vápníku

Autor: admincz - Založení tématu: Pondělí, Květen 22, 2017

Stanovení je založeno na specifické interakci vápníku s o-kresolftaleinem za vzniku barevného komplexu. Metoda se používá v klinické biochemii ke stanovení vápníku v biologickém materiálu.

Imunoanalytické metody

Autor: admincz - Založení tématu: Pondělí, Prosinec 19, 2016

Základní pojmy – struktura a třídy protilátek, antigen, antigenní determinanta, imunoreakce, imunokomplex, imunometoda, analyt. Kompetitivní a nekompetitivní imunoanalýza. Způsoby detekce imunokomplexu. Homogenní a heterogenní imunometody. Značení protilátek (ELISA, RIA, FIA, atd.). Využití imunometod (stanovení analytu, imunoafinitní chromatografie, western blott analýza, imunohistochemie, průtoková cytometrie aj). Imunoanalytické metody

Metabolismus aminokyselin a proteinů

Autor: admincz - Založení tématu: Pátek, Prosinec 9, 2016

Trávení a vstřebávání proteinů a aminokyselin. Dělení aminokyselin podle struktury a podle zapojení do metabolických dějů. Základní metabolické přeměny aminokyselin. Metabolismus dusíku a ureosyntetický cyklus. Biologicky významné sloučeniny, které vznikají z aminokyselin. Metabolismus proteinů

Metabolismus tetrapyrrolů

Autor: admincz - Založení tématu: Pátek, Listopad 11, 2016

Struktura a dělení tetrapyrrolů. Biosyntéza a degradace tetrapyrrolů v organismu. Regulační mechanismy metabolismu tetrapyrrolů. Poruchy metabolismu tetrapyrrolů (hepatitida a porfyrie a jejich klasifikace). Metabolismus  tetrapyrrolů

Metabolismus lipidů

Autor: admincz - Založení tématu: Pátek, Listopad 4, 2016

Základní třídy lipidů a jejich vlastnosti a biologický význam. Trávení a vstřebávání lipidů v gastrointestinálním traktu a transport lipidů v organismu. Lipoproteiny. Syntéza a degradace triacylglycerolů, fosfolipidů, cholesterolu, mastných kyselin. Přeměna cholesterolu na žlučové kyseliny a soli. Kontrolní a regulační mechanismy zapojené v metabolismu lipidů. Metabolismus lipidů

Metabolismus sacharidů

Autor: admincz - Založení tématu: Pondělí, Říjen 24, 2016

Vlastnosti sacharidů, trávení a vstřebávání sacharidů v gastrointestinálním traktu. Glykolýza. Glukoneogeneze. Coriho cyklus. Pentosafosfátová dráha. Syntéza a degradace glykogenu. Vznik ketolátek a jejich degradace. Kontrolní a regulační mechanismy zapojené v metabolismu sacharidů. Diabetes mellitus 1. a 2. typu. Metabolismus sacharidů

Enzymy III

Autor: admincz - Založení tématu: Pátek, Říjen 21, 2016

Příklady diagnosticky využívaných enzymů v praxi. Tkáňová a organelová lokalizace enzymů. Isoenzymy, makroenzymy, fyziologické hodnoty, poločas rozpadu enzymů. Warburgův optický test, měření enzymové aktivity v praxi, využití enzymů k stanovení analytů. Enzymy v diagnostice

Enzymy II

Autor: admincz - Založení tématu: Pátek, Říjen 14, 2016

Faktory ovlivňující aktivitu enzymů (pH, teplota, inhibitory, aktivátory). Typy inhibicí; určení inhibičních konstant a limitních rychlostí (grafické vyhodnocení). Regulace enzymové aktivity (kontrola syntézy proteinu, přítomnost substrátu/ produktu či aktivátoru/inhibitoru, kovalentní modifikace). Enzymy II

Enzymy I

Autor: admincz - Založení tématu: Pátek, Říjen 7, 2016

Vlastnosti a struktura enzymů (aktivní místo, koenzym, kofaktor, prosthetická skupina). Mechanismu enzymové katalýzy (kinetika enzymových reakcí, Michaelisova konstanta a limitní rychlosti (grafické vyhodnocení)). Názvosloví, enzymové třídy, jednotky enzymové aktivity. Enzymy I

Vlastnosti aminokyselin a proteinů IV

Autor: admincz - Založení tématu: Pátek, Březen 11, 2016

V rámci inovace výuky Biochemie pro studenty 1. ročníku Všeobecného lékařství byl připraven videozáznam o provedení elektroforetické separace sériových proteinů na různých nosičích (acetátu celulózy a agaróze). Studentům bylo prezentováno provedení na praktických cvičeních, ale i provedení v rutinní laboratoři Klinické biochemie FN Olomouc. Studenti byli upozorněni i na vliv nosiče na kvalitu separace proteinů. […]

Titrace

Autor: admincz - Založení tématu: Pondělí, Březen 3, 2014

V rámci inovace výuky Biochemie pro studenty 2. ročníku Všeobecného lékařství byl připraven videozáznam, který seznamuje studenty se základními pravidly při provádění titrace. Studenti byli seznámeni nejen s provedením, ale i s úskalími této jednoduché a hojně používané metody odměrné analýzy. Videozáznam je dostupný v sekci Videomateriály.