O projektu


Inovace předmětu biochemie a klinické biochemie v rámci spektra oborů lékařské fakulty zdravotnických věd směrem k lepšímu uplatnění absolventů v oblasti vědy, výzkumu i praxe

Reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0293


Hlavním cílem projektu je profilace absolventů studia vybraných oborů na Lékařské fakultě (LF) a Fakultě zdravotnických věd (FZV) směrem k jejich lepšímu uplatnění v praxi, vědě a výzkumu. Projekt je zaměřen na inovaci výuky předmětů biochemie, klinické biochemie a patobiochemie s důrazem na moderní výukové metody s využitím e-learningu a progresivních informačních technologií za účelem zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce. Klíčovými aktivitami budou inovace obsahu přednášek, praktických cvičení a seminářů o aktuální poznatky a metodiky z biomedicínských věd. Součástí modernizované výuky budou nově vytvořené e-learningové moduly, přednášky zahraničních odborníků a specialistů z praxe. Cílovou skupinu projektu tvoří studenti LF a FZV v rámci výuky výše uvedených povinných a volitelných předmětů.

PREZENTACE PROJEKTU:
Download - Prezentace projektu