Příspěvky z kategorie 'Inovované přednášky'

Biochemie krevní buňky a plasmatických koagulačních faktorů

Autor: admincz - Založení tématu: Čtvrtek, Prosinec 21, 2017

V rámci předmětu Biochemie pro studenty 2. ročníku všeobecného lékařství byla přednesena přenáška s názvem: Biochemie krevní buňky a plasmatických koagulačních faktorů

Vnitřní prostředí u diabetických komat

Autor: admincz - Založení tématu: Středa, Prosinec 20, 2017

V rámci předmětu Akutní stavy v medicíně pro studenty 6. ročníku oboru všeobecné lékařství byla přednesena přednáška s názvem: Vnitřní prostředí u diabetických komat

Laboratorní diagnostika zánětu a sepse

Autor: admincz - Založení tématu: Pondělí, Říjen 30, 2017

V rámci předmětu Akutní stavy v medicíně pro studenty 6. ročníku oboru všeobecné lékařství byla přednesena přednáška s názvem: Laboratorní diagnostika zánětu a sepse

Different nanomaterials for biofuel cell construction and anticancer drug delivery application

Autor: admincz - Založení tématu: Pondělí, Září 18, 2017

Byla přednesena přednáška zahraničního experta Dr. Krzysztofa Stolarczyka, Faculty of chemistry, University of Warsaw, Poland.

Biochemické markery v dg. (III): přehled typů vzorků, běžných analytů a analyt. přístupů v KB lab.

Autor: admincz - Založení tématu: Čtvrtek, Prosinec 15, 2016

Náplní přednášky byl přehled typů vzorků, běžných analytů a analyt. přístupů v klinicko-biochemické laboratoři. Přednáška byla oproti původní verzi doplněná o typy vzorků a principy rutinně aplikovaných metod, které byly vysvětlené na konkrétních příkladech běžných analytů včetně zdrojů interferencí, chem. vzorců, rovnic a grafických vyjádření enzymových dějů.

Biochemické markery v dg. (II): analytické vlastnosti metod; klinický pohled na lab. data

Autor: admincz - Založení tématu: Čtvrtek, Prosinec 15, 2016

Náplní přednášky byly analytické vlastnosti lab. metod (návaznost, nejistota, analytická senzitivita a specifičnost…) a klinický pohled na lab. data (koncept kritické diference, delta check, diagnostická senzitivita a specifičnost, ROC analýza, prediktivní hodnoty a pod.). Přednáška byla zcela nově koncipovaná, s řadou teoretických příkladů i příkladů z klinické praxe. Důraz byl kladen na pochopení souvislostí mezi […]

Biochemické markery v dg. (I): úvod do klinicko-biochemického vyšetřování

Autor: admincz - Založení tématu: Čtvrtek, Prosinec 15, 2016

Náplní přednášky byl popis oboru klinická biochemie, jeho význam v lab. vyšetřování, role klinického biochemika v diagnosticko-léčebném procesu, fáze lab. vyšetřování a faktory ovlivňující výsledek. Přednáška byla zcela nově koncipovaná, na rozdíl od předchozí verze byla obohacena o celou řadu témat včetně klinických kazuistik. Detailně byla rozebrána zejména problematika preanalytických vlivů na výsledky lab. testů.

Funkce sodíku, draslíku, vápníku, hořčíku a stop. prvků

Autor: admincz - Založení tématu: Pátek, Prosinec 9, 2016

V rámci předmětu Biochemie pro studenty 2. ročníku oboru všeobecné lékařství byla přednesena přednáška s názvem: Funkce sodíku, draslíku, vápníku, hořčíku a stop. prvků Náplní přednášky byly jednak obecné informace o minerálech a stopových prvcích a jednak biologická charakteristika vybraných hlavních minerálů NA, K, Ca, Mg, (tj. halvní funkce iontu v organismu, základy hospodaření s […]

Metabolismus cholesterolu

Autor: admincz - Založení tématu: Čtvrtek, Říjen 6, 2016

V rámci předmětu Biochemie pro studenty 2. ročníku všeobecného lékařství byla prezentována přenáška s názvem: Metabolismus cholesterolu V rámci inovace výuky biochemie byla připravena přednáška zaměřená na metabolismus cholesterolu, jejímiž hlavní body byla syntéza a regulace syntézy cholesterolu, transport a degradace cholesterolu. Část přednášky byla zaměřena na lipoproteiny a jejich roli v metabolismu cholesterolu s důrazem na funkci jednotlivých lipoproteinů, […]

Přehled metabolismu lipidů a lipoproteinů

Autor: admincz - Založení tématu: Čtvrtek, Září 22, 2016

V rámci předmětu Biochemie pro studenty 2. ročníku všeobecného lékařství byla prezentována inovovaná přenáška s názvem: Přehled metabolismu lipidů a lipoproteinů Obsahem přednášky byl rámcový přehled metabolismu lipidů, trávení, absorpce a transport lipidů v organismu. Hlavní důraz byl kladen na objasnění struktury, fyziologické funkce a metabolismu lipoproteinů a zdůraznění jejich diagnostického významu. Nově byla přednáška doplněna o: Osud […]

Effects of Calorie Restriction on Mammary Tumor Development

Autor: admincz - Založení tématu: Středa, Červenec 27, 2016

Byla přednesena přednáška zahraničního experta As. Prof. Sonera Dogana z Yeditepe University School of Medicine, Istanbul, Turkey Effects of Calorie Restriction on Mammary Tumor Development Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.

Metabolismus glykogenu a dalších sacharidů

Autor: admincz - Založení tématu: Úterý, Květen 10, 2016

V rámci předmětu biochemie pro studenty 2. ročníku oboru všeobecné lékařství byla přednesena přednáška s názvem: Metabolismus glykogenu a dalších sacharidů

Glukoneogeneze a pentosový cyklus

Autor: admincz - Založení tématu: Úterý, Květen 3, 2016

V rámci předmětu biochemie pro studenty 2. ročníku oboru všeobecné lékařství byla přednesena přednáška s názvem: Glukoneogeneze a pentosový cyklus

Přehled patobiochemie sacharidů

Autor: admincz - Založení tématu: Úterý, Duben 26, 2016

V rámci předmětu biochemie pro studenty 2. ročníku oboru všeobecné lékařství byla přednesena přednáška s názvem: Přehled patobiochemie sacharidů Náplní přednášky byly poruchy digesce a absorpce sacharidů, pak poruchy metabolizmu glukózy (hypoglykémie, hyperglykémie, komplikace diabetu mellitu, akutní – komata, chronické – zejm. angiopatie a neuropatie), poruchy metabolizmu fruktózy, dále galaktózy a konečně glykogenu. Přednáška byla […]

Struktura a funkce buněčné membrány, Bioenergetika buňky

Autor: admincz - Založení tématu: Úterý, Březen 29, 2016

Struktura a funkce buněčné membrány Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. Bioenergetika buňky Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.

Enzymy v diagnostice, Regulace enzymové aktivity

Autor: admincz - Založení tématu: Úterý, Březen 8, 2016

V rámci předmětu Biochemie pro studenty 2. ročníku oboru všeobecné lékařství byla přednesena přednáška s názvem: Enzymy v diagnostice, Regulace enzymové aktivity. Náplní přednášky bylo objasnění mechanismů podílejících se na regulaci funkce enzymů v organismu. Byl vysvětlen vliv fyzikálních faktorů, aktivátorů a inhibitorů na enzymovou aktivitu. Důkladně byly probrány mechanismy uplatňující se za fyziologických podmínek […]

Enzymy – struktura, mechanismus enzymové katalýzy.

Autor: admincz - Založení tématu: Úterý, Březen 1, 2016

V rámci předmětu Biochemie pro studenty 1. ročníku oboru všeobecné lékařství byla přednesena nově inovovaná přednáška: Enzymy – struktura, mechanismus enzymové katalýzy.. V přednášce byla probrána struktura enzymů, jejich úloha v organismu, a vysvětlen mechanismus jejich katalytického účinku. Pozornost byla věnována izoenzymům a jejich uplatnění v klinické medicině. Byla vysvětlena funkce enzymových kofaktorů a jejich […]

Struktura a funkce hemoglobinu a imunoglobinu

Autor: admincz - Založení tématu: Úterý, Únor 23, 2016

V rámci předmětu Biochemie pro studenty 1. ročníku všeobecného lékařství byla prezentována přenáška  s názvem: Struktura a funkce hemoglobinu a imunoglobinu Do přednášky byly zařazeny dvě skupiny fyziologicky významných bílkovin – imunoglobuliny a hemoproteiny. Cílem bylo objasnit vztah mezi strukturou, jejími změnami a fyziologickou funkcí těchto proteinů.  Nově byla přednášky doplněna o: Vysvětlení mechanismů působení imunoglobulinů –  […]

Bílkoviny, struktura, funkce

Autor: admincz - Založení tématu: Úterý, Únor 16, 2016

V rámci předmětu Biochemie pro studenty 1. ročníku všeobecného lékařství byla prezentována přenáška  s názvem: Bílkoviny Studenti byly seznámeni s hlavními funkcemi bílkovin v organismu, jejich strukturou a vztahem mezi změnami struktury bílkovin a patologickými procesy v organismu. Nově byla do přednášky zařazena témata: Konformační choroby – choroby, jejichž podstatou jsou změny prostorového uspořádání bílkovin; Bílkoviny krevní plasmy – využití […]

Vlastnosti a analýza DNA

Autor: admincz - Založení tématu: Pondělí, Prosinec 1, 2014

V rámci předmětu Biochemie pro studenty 2. ročníku oboru všeobecného lékařství byla přednesena přednáška s názvem: Vlastnosti a analýza DNA. Přednáška byla věnována v první části struktuře a vlastnostem DNA. Druhá část byla zaměřena na metody molekulární biologie využívané při analýze DNA. Studenti byli seznámeni se základními přístupy při přípravě rekombinantní DNA, s přípravou donorové […]

Biochemie svalové činnosti, metabolismus myokardu

Autor: admincz - Založení tématu: Pondělí, Listopad 24, 2014

V rámci předmětu Biochemie pro studenty 2. ročníku oboru všeobecného lékařství byla přednesena inovovaná přednáška s názvem: Biochemie svalové činnosti, metabolismus myokardu Obsahem přednášky byl přehled biochemických mechanismů svalové kontrakce v kosterním, srdečním, hladkém svalu a energetika svalové činnosti. Podrobně byl objasněn metabolismus myokardu za fyziologických podmínek a jeho změny při hypoxii a ischémii. Závěr […]

Tuková tkáň jako endokrinní orgán

Autor: admincz - Založení tématu: Středa, Říjen 29, 2014

V rámci předmětu Biochemie pro studenty 3. ročníku oboru všeobecného lékařství byla přednesena přednáška s názvem: Tuková tkáň jako endokrinní orgán Cílem bylo uvést studenty do problematiky tukové tkáně jako endokrinního orgánu, vysvětlení její významné role s ohledem na metabolismus (obezita a s ní spojených komplikací, metabolický syndrom, chronický zánět tukové tkáně, přítomnost makrofágů). Obecný […]

Metabolismus polynenasycených mastných kyselin, Eikosanoidy

Autor: admincz - Založení tématu: Úterý, Září 30, 2014

V rámci předmětu Biochemie pro studenty 2.  roč. všeobecného lékařství byla prezentována inovovaná přednáška s názvem: Metabolismus polynenasycených mastných kyselin, Eikosanoidy Inovace byla zaměřena na nejnovější výsledky popisující  roli polynenasycených mastných kyselin (PUFA) při prevenci některých civilizačních onemocnění (např. makulární degenerace, zánětlivá onemocnění GIT a pohybového aparátu) a negativní roli trans– polynenasycených mastných kyselin. Bylo srovnáváno […]

Biosyntéza a funkce oxidu dusnatého

Autor: admincz - Založení tématu: Čtvrtek, Květen 2, 2013

V rámci předmětu Biochemie pro studenty 2. ročníku oboru všeobecné lékařství byla přednesena přednáška s názvem: Biosyntéza a funkce oxidu dusnatého Přednáška byla zaměřena na oxid dusnatý, jeho vznik, syntázu oxidu dusnatého účinek NO, regulaci jeho tvorby v organismu, na jeho fyziologickou funkci. Ve druhé části přednášky byl diskutován oxid uhelnatý, jeho vznik, toxicita, signální […]

Radikály a oxidační stres

Autor: admincz - Založení tématu: Čtvrtek, Květen 2, 2013

V rámci předmětu Biochemie pro studenty 2. ročníku oboru všeobecné lékařství byla přednesena přednáška s názvem: Radikály a oxidační stres Přednáška seznámila studenty s hlavními zástupci reaktivních forem kyslíku a dusíku, mechanismy jejich vzniku, působení na molekulární úrovni a následnou interpretací jejich účinku demonstrovanou u onemocnění vyvolaných radikály. Druhá část přednášky byla věnována antioxidantům (endogenním […]

Nukleové kyseliny – analýzy. Cílená analýza lidského genomu.

Autor: admincz - Založení tématu: Čtvrtek, Květen 2, 2013

V rámci předmětu Biochemie pro studenty 2. ročníku oboru všeobecné lékařství byla přednesena přednáška s názvem: Nukleové kyseliny – analýzy.Cílená analýza lidského genomu. V rámci inovace předmětu biochemie byla zpracována odborná literatura o state-of the-art forenzní DNA analýzy u nás a ve světě.

Metabolismus tetrapyrrolů

Autor: admincz - Založení tématu: Středa, Duben 17, 2013

V rámci předmětu Biochemie pro studenty 2. ročníku všeobecného lékařství byla přednesena přenáška s názvem: Metabolismus tetrapyrrolů Náplní přednášky byla struktura tetrapyrrolů, jejich metabolismus a funkce v organismu. Hlavním cílem bylo seznámit studenty s procesy biosyntézy a degradace hemu a důsledky poruch těchto procesů. Závěr přednášky byl věnován problematice hyperbilirubinémií a objasnění významu bilirubinu pro […]

Jaderné receptory

Autor: admincz - Založení tématu: Pondělí, Duben 8, 2013

V rámci předmětu Biochemie pro studenty 1. ročníku oboru všeobecné lékařství byla přednesena přednáška zahraničního lektora Ing. J. Brtka, CSc. z Ústavu experimentální endokrinologie Slovenské akademie věd v Bratislavě s názvem: Jaderné receptory. Přednáška byla věnována charakteristice a účinkům lipofilních hormonů, zejména steroidních hormonů, hormonů štítné žlázy, vitaminu D a A. Studenti byli seznámeni s […]

Mechanismus účinku lipofilních hormonů

Autor: admincz - Založení tématu: Pátek, Únor 22, 2013

V rámci předmětu Biochemie pro studenty 2. ročníku oboru všeobecné lékařství byla přednesena přednáška zahraničního lektora Ing. J. Brtka, CSc. z Ústavu experimentální endokrinologie Slovenské akademie věd v Bratislavě s názvem: Mechanismus účinku lipofilních hormonů.. Přednáška byla věnována lipofilním hormonům, zejména steroidním hormonům, hormonům štítné žlázy a vitaminu D. Studenti byli seznámeni s produkcí a chemismem hormonů a vitaminu […]

Kofaktory. Enzymy v medicině.

Autor: admincz - Založení tématu: Středa, Listopad 21, 2012

V rámci předmětu Biochemie pro studenty 2. ročníku oboru všeobecné lékařství byla přednesena přednáška s názvem: Kofaktory. Enzymy v medicině.. V přednášce byla vysvětlena funkce enzymových kofaktorů a jejich vztah k vitaminům. Podstatná část byla věnována praktickému využití enzymů v medicině – v terapii, diagnostice a v laboratorní praxi. Nově byla přednáška doplněna o: současné […]

Praxe forenzní DNA analýzy

Autor: admincz - Založení tématu: Úterý, Duben 17, 2012

V rámci předmětu Biochemie pro studenty 2. ročníku všeobecného lékařství byla přednesena inovovaná přenáška s názvem: Praxe forenzní DNA analýzy V rámci inovace předmětu biochemie byla zpracována odborná literatura o state-of-the-art forenzní DNA analýzy u nás a ve světě do formy přednášky v ppt formátu. Přednáška byla odpřednášena jejím autorem a následovaly odpovědi na otázky […]

Curse of the advanced glycation endproducts: Role in diabetic complications.

Autor: admincz - Založení tématu: Úterý, Březen 20, 2012

Pro studenty 2. ročníku všeobecného lékařství byla prezentována přednáška s názvem: Curse of the advanced glycation endproducts: Role in diabetic complications. Dr. Ahmed Nessar

High-resolution large-scale recording of neuronal activity by a multi-transistor-array

Autor: admincz - Založení tématu: Neděle, Červenec 10, 2011

Pro studenty 2. roč. všeobecného lékařství byla prezentována přednáška s názvem: High-resolution large-scale recording of neuronal activity by a multi-transistor-array Prof. Stefano Vassanelli

Patobiochemie metabolismu kalia

Autor: admincz - Založení tématu: Neděle, Červenec 10, 2011

V rámci předmětu Biochemie pro studenty 2. roč. všeobecného lékařství byla prezentována inovovaná přednáška s názvem: Patobiochemie metabolismu kalia Inovace spočívala v důsledné návaznosti a významu základních biochemických poznatků (regulace aldosteronem, určení tetanického koeficientu, preanalytika odběrů materiálů aj.) na základní procedury, které posluchače čekají při řešení diagnostiky a léčbě hypokalemií a hyperkalemií. Základní metabolická data z metabolismu kalia […]