Příspěvky - Prosinec, 2013

Metabolismus cizorodých látek (léčiv) – molekulární podstata lékových interakcí

Autor: admincz - Založení tématu: Neděle, Prosinec 22, 2013

V rámci předmětu Klinická biochemie pro studenty 1. ročníku studijního programu Specializace ve zdravotnictví oboru Fyzioterapie (magisterské, navazující studium) byla přednesena přednáška s názvem: Metabolismus cizorodých látek (léčiv) – molekulární podstata lékových interakcí. Studentům Fakulty zdravotních věd byla prezentována přednáška s využitím projekční techniky. Do přednášky byly zařazeny aktuální informace čerpané z odborné literatury i zkušenosti získané vlastní vědeckou […]

Preanalytická fáze laboratorního vyšetření, referenční hodnoty

Autor: admincz - Založení tématu: Neděle, Prosinec 22, 2013

V rámci předmětu Klinická biochemie pro studenty 1. ročníku studijního programu Specializace ve zdravotnictví oboru Fyzioterapie (magisterské, navazující studium) byla přednesena přednáška s názvem: Preanalytická fáze laboratorního vyšetření, referenční hodnoty. V rámci výuky Klinické biochemie byla prezentována přednáška, při které byli studenti informováni, jaké ovlivnitelné a neovlivnitelné faktory týkající se osoby pacienta mohou mít vliv na laboratorní vyšetření. […]

Získávání informací z odborné literatury, využití biochemických databází

Autor: admincz - Založení tématu: Neděle, Prosinec 22, 2013

V rámci předmětu Klinická biochemie pro studenty 1. ročníku studijního programu Specializace ve zdravotnictví oboru Fyzioterapie (magisterské, navazující studium) byla přednesena přednáška s názvem: Získávání informací z odborné literatury, využití biochemických databází. Cílem přednášky bylo rozšířit vědomosti studentů v oblasti práce s informačními zdroji. Studentům byla prezentována přednáška s využitím projekční techniky, při které byli studenti seznámeni se základními databázemi […]