Příspěvky - Září, 2015

Diabetes mellitus, ketoacidoza , modelová situace diagnostiky a léčby

Autor: admincz - Založení tématu: Středa, Září 30, 2015

V rámci předmětu Klinická biochemie pro studenty FZV byla prezentována inovovaná přednáška. Inovace spočívala v zařazení moderních metod a postupů včetně laboratorních metod. Důraz byl kladen na selfmonitoring.  

Diabetes mellitus v těhotenství: selfmonitoring – modelové situace

Autor: admincz - Založení tématu: Středa, Září 30, 2015

V rámci předmětu Klinická biochemie pro studenty FZV byla prezentována inovovaná přednáška s názvem: Diabetes mellitus v těhotenství: selfmonitoring – modelové situace Inovace spočívala v zařazení detailních postupů u laboratorních metod a selfmonitoringu při péči o diabetickou ženu v těhotenství. Základní metabolická data z biochemie glukozy byla představována dataprojektorem, dále pak bylo postupně pokračováno ve výkladu patobiochemie diabetu mellitus. Důležité aspekty […]