Příspěvky z kategorie 'Inovov. prak. cvičení'

Elektroforéza na acetátu celulózy; Elektroforéza na agarózovém gelu

Autor: admincz - Založení tématu: Středa, Listopad 2, 2016

V rámci inovace výuky Biochemie pro studenty 2. ročníku Zubního lékařství byl připraven videozáznam o provedení elektroforetické separace sériových proteinů na různých nosičích (acetátu celulózy a agaróze). Studentům byla prezentována elektroforéza jednak tak, jak probíhá na praktických cvičeních ve výukové laboratoři, ale také bylo ukázáno provedení v rutinní laboratoři Klinické biochemie FN Olomouc. Studenti byli upozorněni i […]

Chromatografie na tenké vrstvě

Autor: admincz - Založení tématu: Středa, Říjen 5, 2016

Chromatografie na tenké vrstvě V praktickém cvičení se studenti pomocí instruktážního videa seznámili s technikou tenkovrstvé chromatografie a prakticky si vyzkoušeli chromatografickou separaci s cílem prokázat přítomnost purinových a pyrimidinových bází v hydrolyzátu nukleové kyseliny.

Spektrofotometrie – využití moderních přístrojů pro stanovení analytů v biochemických laboratořích

Autor: admincz - Založení tématu: Úterý, Září 27, 2016

Do výuky praktických cvičení předmětu Biochemie pro studenty 2. ročníku Zubního lékařství bylo nově zařazeno téma: Spektrofotometrie – využití moderních přístrojů pro stanovení analytů v biochemických laboratořích , které si klade za cíl seznámit studenty s funkcí a s využitím nových moderních spektrofotometrických přístrojů. V krátkém teoretickém úvodu byl studentům zopakován princip spektrometrie a zároveň […]

Biochemie dutiny ústní

Autor: admincz - Založení tématu: Úterý, Duben 26, 2016

Pufrační kapacita lidské sliny Demineralizace pevných tkání v ústní dutině

Práce s odbornou literaturou a databázemi

Autor: admincz - Založení tématu: Úterý, Únor 16, 2016

V rámci předmětu Biochemie pro studenty 2.ročníku zubního lékařství byl prezentován inovovaný seminář  s názvem: Práce s odbornou literaturou a databázemi V rámci praktických cvičení předmětu Biochemie bylo zařazeno do výuky téma s inovovanou náplní, zabývající se prací s odbornou literaturou a využitím medicínských databází. Cvičení bylo zásadně inovováno s cílem: a) zlepšit orientaci studentů v odborných medicínských publikacích a b) naučit studenty […]