Příspěvky - Červenec, 2011

Vyšetřování infekcí herpetickými viry metodami molekulární biologie

Autor: admincz - Založení tématu: Neděle, Červenec 10, 2011

V rámci předmětu Metody molekulární biologie v laboratorní diagnostice (3. roč., všeo) byla prezentována inovovaná přednáška s názvem: Vyšetřování infekcí herpetickými viry metodami molekulární biologie Inovace spočívala v přiblížení přednášeného tématu směrem ke klinické praxi, zvláště pak zaměřením laboratorní diagnostiky na pacienty s imunodeficitem nejrůznějšího původu a komplexním kritickým pohledem na dané téma. Ve druhé části bylo předneseno sdělení […]

High-resolution large-scale recording of neuronal activity by a multi-transistor-array

Autor: admincz - Založení tématu: Neděle, Červenec 10, 2011

Pro studenty 2. roč. všeobecného lékařství byla prezentována přednáška s názvem: High-resolution large-scale recording of neuronal activity by a multi-transistor-array Prof. Stefano Vassanelli

Patobiochemie metabolismu kalia

Autor: admincz - Založení tématu: Neděle, Červenec 10, 2011

V rámci předmětu Biochemie pro studenty 2. roč. všeobecného lékařství byla prezentována inovovaná přednáška s názvem: Patobiochemie metabolismu kalia Inovace spočívala v důsledné návaznosti a významu základních biochemických poznatků (regulace aldosteronem, určení tetanického koeficientu, preanalytika odběrů materiálů aj.) na základní procedury, které posluchače čekají při řešení diagnostiky a léčbě hypokalemií a hyperkalemií. Základní metabolická data z metabolismu kalia […]