Příspěvky - Duben, 2016

Dutina ústní – Slinné biomarkery

Autor: admincz - Založení tématu: Úterý, Duben 26, 2016

V rámci předmětu Biochemie pro studenty 2.ročníku zubního lékařství byla prezentována nová přednáška  s názvem: Dutina ústní – Slinné biomarkery Téma přednášky bylo nově zařazeno do výuky s cílem inovovat náplň tohoto předmětu v souladu s moderními trendy oboru. Studentům byla prezentována přednáška s využitím projekční techniky. Kromě aktuálních informací získaných odborné literatury byly do přednášky zařazeny i konkrétní výsledky získané […]

Přehled patobiochemie sacharidů

Autor: admincz - Založení tématu: Úterý, Duben 26, 2016

V rámci předmětu biochemie pro studenty 2. ročníku oboru všeobecné lékařství byla přednesena přednáška s názvem: Přehled patobiochemie sacharidů Náplní přednášky byly poruchy digesce a absorpce sacharidů, pak poruchy metabolizmu glukózy (hypoglykémie, hyperglykémie, komplikace diabetu mellitu, akutní – komata, chronické – zejm. angiopatie a neuropatie), poruchy metabolizmu fruktózy, dále galaktózy a konečně glykogenu. Přednáška byla […]

Biochemie dutiny ústní

Autor: admincz - Založení tématu: Úterý, Duben 26, 2016

Pufrační kapacita lidské sliny Demineralizace pevných tkání v ústní dutině

Biochemie dutiny ústní; Slina – složení, funkce

Autor: admincz - Založení tématu: Úterý, Duben 12, 2016

V rámci předmětu Biochemie pro studenty 2. ročníku oboru zubního lékařství byla přednesena nová přednáška s názvem: Biochemie dutiny ústní; Slina – složení, funkce