Příspěvky - Březen, 2016

Struktura a funkce buněčné membrány, Bioenergetika buňky

Autor: admincz - Založení tématu: Úterý, Březen 29, 2016

Struktura a funkce buněčné membrány Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. Bioenergetika buňky Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.

Vlastnosti aminokyselin a proteinů IV

Autor: admincz - Založení tématu: Pátek, Březen 11, 2016

V rámci inovace výuky Biochemie pro studenty 1. ročníku Všeobecného lékařství byl připraven videozáznam o provedení elektroforetické separace sériových proteinů na různých nosičích (acetátu celulózy a agaróze). Studentům bylo prezentováno provedení na praktických cvičeních, ale i provedení v rutinní laboratoři Klinické biochemie FN Olomouc. Studenti byli upozorněni i na vliv nosiče na kvalitu separace proteinů. […]

Enzymy v diagnostice, Regulace enzymové aktivity

Autor: admincz - Založení tématu: Úterý, Březen 8, 2016

V rámci předmětu Biochemie pro studenty 2. ročníku oboru všeobecné lékařství byla přednesena přednáška s názvem: Enzymy v diagnostice, Regulace enzymové aktivity. Náplní přednášky bylo objasnění mechanismů podílejících se na regulaci funkce enzymů v organismu. Byl vysvětlen vliv fyzikálních faktorů, aktivátorů a inhibitorů na enzymovou aktivitu. Důkladně byly probrány mechanismy uplatňující se za fyziologických podmínek […]

Enzymy – struktura, mechanismus enzymové katalýzy.

Autor: admincz - Založení tématu: Úterý, Březen 1, 2016

V rámci předmětu Biochemie pro studenty 1. ročníku oboru všeobecné lékařství byla přednesena nově inovovaná přednáška: Enzymy – struktura, mechanismus enzymové katalýzy.. V přednášce byla probrána struktura enzymů, jejich úloha v organismu, a vysvětlen mechanismus jejich katalytického účinku. Pozornost byla věnována izoenzymům a jejich uplatnění v klinické medicině. Byla vysvětlena funkce enzymových kofaktorů a jejich […]

Metabolismus cizorodých látek (xenobiotik)

Autor: admincz - Založení tématu: Úterý, Březen 1, 2016

V rámci předmětu Biochemie pro studenty 2. ročníku oboru zubního lékařství byla prezentována inovovaná přednáška s názvem: Metabolismus cizorodých látek (xenobiotik). Studentům byla přednesena přednáška zaměřená na biochemické přeměny cizorodých látek (xenobiotik). Úvodem byli studenti seznámeni s průběhem absorpce a distribuce cizorodých látek v lidském organismu, dále pak byla vysvětlena úloha enzymů 1. fáze metabolismu […]