Příspěvky z kategorie 'Inovované semináře'

Aminokyseliny a bílkoviny

Autor: admincz - Založení tématu: Pondělí, Listopad 28, 2016

V rámci předmětu Biochemie pro studenty FZV, studijní obor Fyzioterapie  proběhlo praktické cvičení na téma: Aminokyseliny a bílkoviny.

Sacharidy

Autor: admincz - Založení tématu: Pondělí, Říjen 31, 2016

V rámci předmětu Biochemie pro studenty FZV, studijní obor Fyzioterapie  proběhlo praktické cvičení na téma: Sacharidy.

Funkční zkoušky ledvin

Autor: admincz - Založení tématu: Pondělí, Říjen 26, 2015

V rámci předmětu Klinická biochemie pro studenty FZV byl prezentován inovovaný seminář s názvem: Funkční zkoušky ledvin Seminář byl rozdělen na 6 úseků. Inovace spočívala v zařazení konkrétních reálných modelových situací 1.-4. a dále v rozboru situace včetně hodnocení výsledků. Do dat o vyšetřovacích metodách byly zařazeny současné moderní metody pro analýzu moče a sedimentu. Miniesej umožní posluchačům cílové […]

Parenterální výživa 2

Autor: admincz - Založení tématu: Pátek, Září 19, 2014

V rámci předmětu Klinická biochemie pro studenty FZV, studijní obor všeobecná sestra – komb.studium byl prezentován nově přepracovaný seminář s názvem: Parenterální výživa. Seminář byl dělen do 2 úseků: 1. Zásady sestavení a realizace parenterální výživy a 2. Kontrola a monitorování parenterální výživy. Prezentace v bodě 1. Obsahuje základní pilotní data a rozpis totální parenterální […]

Rizikové faktory aterosklerozy

Autor: admincz - Založení tématu: Pátek, Září 19, 2014

V rámci předmětu Klinická biochemie pro studenty FZV byl prezentován inovovaný seminář s názvem: Rizikové faktory aterosklerozy. Inovace přinesla základní data o ateroskleroze, metabolickém sysndromu a infarktu myokardu. Podrobněji byly probrány rizikové faktory aterosklerozy. V konkrétní modelové situaci bylo demonstrováno určení rizika aterosklerozy na základě studie Framingham a Score. Bylo diskutováno hodnocení výsledků a interpretace u: celkový […]

Metabolismus cizorodých látek (léčiv) – molekulární podstata lékových interakcí

Autor: admincz - Založení tématu: Neděle, Prosinec 22, 2013

V rámci předmětu Klinická biochemie pro studenty 1. ročníku studijního programu Specializace ve zdravotnictví oboru Fyzioterapie (magisterské, navazující studium) byla přednesena přednáška s názvem: Metabolismus cizorodých látek (léčiv) – molekulární podstata lékových interakcí. Studentům Fakulty zdravotních věd byla prezentována přednáška s využitím projekční techniky. Do přednášky byly zařazeny aktuální informace čerpané z odborné literatury i zkušenosti získané vlastní vědeckou […]

Preanalytická fáze laboratorního vyšetření, referenční hodnoty

Autor: admincz - Založení tématu: Neděle, Prosinec 22, 2013

V rámci předmětu Klinická biochemie pro studenty 1. ročníku studijního programu Specializace ve zdravotnictví oboru Fyzioterapie (magisterské, navazující studium) byla přednesena přednáška s názvem: Preanalytická fáze laboratorního vyšetření, referenční hodnoty. V rámci výuky Klinické biochemie byla prezentována přednáška, při které byli studenti informováni, jaké ovlivnitelné a neovlivnitelné faktory týkající se osoby pacienta mohou mít vliv na laboratorní vyšetření. […]

Získávání informací z odborné literatury, využití biochemických databází

Autor: admincz - Založení tématu: Neděle, Prosinec 22, 2013

V rámci předmětu Klinická biochemie pro studenty 1. ročníku studijního programu Specializace ve zdravotnictví oboru Fyzioterapie (magisterské, navazující studium) byla přednesena přednáška s názvem: Získávání informací z odborné literatury, využití biochemických databází. Cílem přednášky bylo rozšířit vědomosti studentů v oblasti práce s informačními zdroji. Studentům byla prezentována přednáška s využitím projekční techniky, při které byli studenti seznámeni se základními databázemi […]

Ateroskleroza, metabolický syndrom

Autor: admincz - Založení tématu: Čtvrtek, Březen 21, 2013

V rámci předmětu Patobiochemie pro studenty PřF UP oboru Organická chemie byl prezentován seminář s názvem: Ateroskleroza, metabolický syndrom. Prezentace obsahuje úvod do metabolismu a patobiochemie lipoproteinů a oxidačního stresu , význam civilizačních onemocnění, rizikové faktory aterosklerozy, klasifikace aterosklerozy a metabolického syndromu a současné názory na patobiochemii etiologie aterosklerozy. V konkrétních modelových situacích bylo demonstrováno […]