Příspěvky - Červenec, 2016

Effects of Calorie Restriction on Mammary Tumor Development

Autor: admincz - Založení tématu: Středa, Červenec 27, 2016

Byla přednesena přednáška zahraničního experta As. Prof. Sonera Dogana z Yeditepe University School of Medicine, Istanbul, Turkey Effects of Calorie Restriction on Mammary Tumor Development Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.