Příspěvky - Březen, 2013

Úvod do rutinních molekulárně biologických analýz. Metody molekulární biologie v diagnostice virových hepatitid.

Autor: admincz - Založení tématu: Pondělí, Březen 25, 2013

V rámci předmětu Metody molekulární biologie v laboratorní diagnostice (3. ooč VŠEO) byla prezentována inovovaná přednáška s názvem: Úvod do rutinních molekulárně biologických analýz.Metody molekulární biologie v diagnostice virových hepatitid.. V rámci prezentace byly uvedeny laboratorně-klinické kazuistiky, které zachycovaly zejména problematiku vzniku rezistencí na nukleosidová a nekleotidová analoga během terapie virové hepatitidy B, včetně záchytu […]

Ateroskleroza, metabolický syndrom

Autor: admincz - Založení tématu: Čtvrtek, Březen 21, 2013

V rámci předmětu Patobiochemie pro studenty PřF UP oboru Organická chemie byl prezentován seminář s názvem: Ateroskleroza, metabolický syndrom. Prezentace obsahuje úvod do metabolismu a patobiochemie lipoproteinů a oxidačního stresu , význam civilizačních onemocnění, rizikové faktory aterosklerozy, klasifikace aterosklerozy a metabolického syndromu a současné názory na patobiochemii etiologie aterosklerozy. V konkrétních modelových situacích bylo demonstrováno […]