Příspěvky - Říjen, 2015

Funkční zkoušky ledvin

Autor: admincz - Založení tématu: Pondělí, Říjen 26, 2015

V rámci předmětu Klinická biochemie pro studenty FZV byl prezentován inovovaný seminář s názvem: Funkční zkoušky ledvin Seminář byl rozdělen na 6 úseků. Inovace spočívala v zařazení konkrétních reálných modelových situací 1.-4. a dále v rozboru situace včetně hodnocení výsledků. Do dat o vyšetřovacích metodách byly zařazeny současné moderní metody pro analýzu moče a sedimentu. Miniesej umožní posluchačům cílové […]

Parenterální výživa

Autor: admincz - Založení tématu: Pondělí, Říjen 12, 2015

V rámci předmětu Klinická biochemie pro studenty FZV byla prezentována inovovaná přednáška s názvem: Parenterální výživa – teoretické podklady z lékařské chemie, biochemie a klinické biochemie, sestavení rozpisu parenterální výživy, technické zajištění při podání parenterální výživy. Modelová situace: pacient o daných antropometrických parametrech, rozpis parenterální výživy a výsledky biochemických kontrol efektu podané parenterální výživy“. Přednáška dělena na 5 […]