Příspěvky - Říjen, 2016

Sacharidy

Autor: admincz - Založení tématu: Pondělí, Říjen 31, 2016

V rámci předmětu Biochemie pro studenty FZV, studijní obor Fyzioterapie  proběhlo praktické cvičení na téma: Sacharidy.

Metabolismus sacharidů

Autor: admincz - Založení tématu: Pondělí, Říjen 24, 2016

Vlastnosti sacharidů, trávení a vstřebávání sacharidů v gastrointestinálním traktu. Glykolýza. Glukoneogeneze. Coriho cyklus. Pentosafosfátová dráha. Syntéza a degradace glykogenu. Vznik ketolátek a jejich degradace. Kontrolní a regulační mechanismy zapojené v metabolismu sacharidů. Diabetes mellitus 1. a 2. typu. Metabolismus sacharidů

Úvod do metabolismu

Autor: admincz - Založení tématu: Pondělí, Říjen 24, 2016

V rámci předmětu Biochemie pro studenty FZV UP, obor Fyzioterapie  byla prezentována přednáška s názvem: Úvod do metabolismu

Enzymy III

Autor: admincz - Založení tématu: Pátek, Říjen 21, 2016

Příklady diagnosticky využívaných enzymů v praxi. Tkáňová a organelová lokalizace enzymů. Isoenzymy, makroenzymy, fyziologické hodnoty, poločas rozpadu enzymů. Warburgův optický test, měření enzymové aktivity v praxi, využití enzymů k stanovení analytů. Enzymy v diagnostice

Lokalizace biochemických dějů v buňce

Autor: admincz - Založení tématu: Pátek, Říjen 21, 2016

V rámci předmětu Biochemie pro studenty 2. ročníku oboru zubního lékařství byla přednesena přednáška s názvem: Lokalizace biochemických dějů v buňce. Přednáška byla rozdělena do dvou tematických částí. V první části byla pozornost věnována problematice chemického složení biologických membrán, zejména struktuře membránových lipidů a proteinům vyskytujícím se v membráně. V této souvislosti byla zdůrazněna např. […]

Enzymy II

Autor: admincz - Založení tématu: Pátek, Říjen 14, 2016

Faktory ovlivňující aktivitu enzymů (pH, teplota, inhibitory, aktivátory). Typy inhibicí; určení inhibičních konstant a limitních rychlostí (grafické vyhodnocení). Regulace enzymové aktivity (kontrola syntézy proteinu, přítomnost substrátu/ produktu či aktivátoru/inhibitoru, kovalentní modifikace). Enzymy II

Enzymy I

Autor: admincz - Založení tématu: Pátek, Říjen 7, 2016

Vlastnosti a struktura enzymů (aktivní místo, koenzym, kofaktor, prosthetická skupina). Mechanismu enzymové katalýzy (kinetika enzymových reakcí, Michaelisova konstanta a limitní rychlosti (grafické vyhodnocení)). Názvosloví, enzymové třídy, jednotky enzymové aktivity. Enzymy I

Metabolismus cholesterolu

Autor: admincz - Založení tématu: Čtvrtek, Říjen 6, 2016

V rámci předmětu Biochemie pro studenty 2. ročníku všeobecného lékařství byla prezentována přenáška s názvem: Metabolismus cholesterolu V rámci inovace výuky biochemie byla připravena přednáška zaměřená na metabolismus cholesterolu, jejímiž hlavní body byla syntéza a regulace syntézy cholesterolu, transport a degradace cholesterolu. Část přednášky byla zaměřena na lipoproteiny a jejich roli v metabolismu cholesterolu s důrazem na funkci jednotlivých lipoproteinů, […]

Chromatografie na tenké vrstvě

Autor: admincz - Založení tématu: Středa, Říjen 5, 2016

Chromatografie na tenké vrstvě V praktickém cvičení se studenti pomocí instruktážního videa seznámili s technikou tenkovrstvé chromatografie a prakticky si vyzkoušeli chromatografickou separaci s cílem prokázat přítomnost purinových a pyrimidinových bází v hydrolyzátu nukleové kyseliny.