Příspěvky - Prosinec, 2016

Poruchy efektivní osmolarity

Autor: admincz - Založení tématu: Středa, Prosinec 21, 2016

V rámci předmětu Akutní stavy v medicíně (6.roč., všeo) byla prezentována přednáška s názvem: Poruchy efektivní osmolarity

Imunoanalytické metody

Autor: admincz - Založení tématu: Pondělí, Prosinec 19, 2016

Základní pojmy – struktura a třídy protilátek, antigen, antigenní determinanta, imunoreakce, imunokomplex, imunometoda, analyt. Kompetitivní a nekompetitivní imunoanalýza. Způsoby detekce imunokomplexu. Homogenní a heterogenní imunometody. Značení protilátek (ELISA, RIA, FIA, atd.). Využití imunometod (stanovení analytu, imunoafinitní chromatografie, western blott analýza, imunohistochemie, průtoková cytometrie aj). Imunoanalytické metody

Vnitřní prostředí u diabetických komat

Autor: admincz - Založení tématu: Pátek, Prosinec 16, 2016

V rámci předmětu Akutní stavy v medicíně (6.roč., všeo) byla prezentována přednáška s názvem: Vnitřní prostředí u diabetických komat

Biochemické procesy v trávicím traktu, štěpení základních živin, resorbce, funkce mikrobiomu

Autor: admincz - Založení tématu: Pátek, Prosinec 16, 2016

V rámci předmětu Biochemie pro studenty 2. ročníku oboru zubního lékařství byla přednesena nová přednáška s názvem: Biochemické procesy v trávicím traktu, štěpení základních živin, resorbce, funkce mikrobiomu. Přednáška se v úvodní části zabývala biochemickými procesy v trávicím traktu a procesem trávení základních živin. Dále byla vysvětlena funkce mikrobiomu s využitím všech dostupných informací publikovaných v odborné literatuře. Zvláštní pozornost byla […]

Biochemické markery v dg. (III): přehled typů vzorků, běžných analytů a analyt. přístupů v KB lab.

Autor: admincz - Založení tématu: Čtvrtek, Prosinec 15, 2016

Náplní přednášky byl přehled typů vzorků, běžných analytů a analyt. přístupů v klinicko-biochemické laboratoři. Přednáška byla oproti původní verzi doplněná o typy vzorků a principy rutinně aplikovaných metod, které byly vysvětlené na konkrétních příkladech běžných analytů včetně zdrojů interferencí, chem. vzorců, rovnic a grafických vyjádření enzymových dějů.

Biochemické markery v dg. (II): analytické vlastnosti metod; klinický pohled na lab. data

Autor: admincz - Založení tématu: Čtvrtek, Prosinec 15, 2016

Náplní přednášky byly analytické vlastnosti lab. metod (návaznost, nejistota, analytická senzitivita a specifičnost…) a klinický pohled na lab. data (koncept kritické diference, delta check, diagnostická senzitivita a specifičnost, ROC analýza, prediktivní hodnoty a pod.). Přednáška byla zcela nově koncipovaná, s řadou teoretických příkladů i příkladů z klinické praxe. Důraz byl kladen na pochopení souvislostí mezi […]

Biochemické markery v dg. (I): úvod do klinicko-biochemického vyšetřování

Autor: admincz - Založení tématu: Čtvrtek, Prosinec 15, 2016

Náplní přednášky byl popis oboru klinická biochemie, jeho význam v lab. vyšetřování, role klinického biochemika v diagnosticko-léčebném procesu, fáze lab. vyšetřování a faktory ovlivňující výsledek. Přednáška byla zcela nově koncipovaná, na rozdíl od předchozí verze byla obohacena o celou řadu témat včetně klinických kazuistik. Detailně byla rozebrána zejména problematika preanalytických vlivů na výsledky lab. testů.

Laboratorní diagnostika zánětu a sepse

Autor: admincz - Založení tématu: Středa, Prosinec 14, 2016

V rámci předmětu Akutní stavy v medicíně (6. ročník, všeo) byla přednesena odborníkem z praxe MUDr. Pavlem Malinou Ph. D.  přednáška na téma: Laboratorní diagnostika zánětu a sepse

Metabolismus aminokyselin a proteinů

Autor: admincz - Založení tématu: Pátek, Prosinec 9, 2016

Trávení a vstřebávání proteinů a aminokyselin. Dělení aminokyselin podle struktury a podle zapojení do metabolických dějů. Základní metabolické přeměny aminokyselin. Metabolismus dusíku a ureosyntetický cyklus. Biologicky významné sloučeniny, které vznikají z aminokyselin. Metabolismus proteinů

Funkce sodíku, draslíku, vápníku, hořčíku a stop. prvků

Autor: admincz - Založení tématu: Pátek, Prosinec 9, 2016

V rámci předmětu Biochemie pro studenty 2. ročníku oboru všeobecné lékařství byla přednesena přednáška s názvem: Funkce sodíku, draslíku, vápníku, hořčíku a stop. prvků Náplní přednášky byly jednak obecné informace o minerálech a stopových prvcích a jednak biologická charakteristika vybraných hlavních minerálů NA, K, Ca, Mg, (tj. halvní funkce iontu v organismu, základy hospodaření s […]